Day: July 27, 2022

News & Article

Travel Tips and Advice

Aanpassing aan de klimaatverandering en landbouw

Achtergrond: Klimaatverandering (CC) is een van de belangrijkste mondiale milieuproblemen. CC heeft aanzienlijke gevolgen voor de meest kwetsbare gemeenschappen. Gezien de kenmerken kan de landbouw worden beschouwd