De grote hoax van klimaatverandering en menselijke ontwikkeling

Professor Ian Plimer, een Australische geoloog en emeritus van aardwetenschappen, gaf onlangs een fascinerende lezing in het Britse House of Parliament. Het onderwerp was wat ik de “grote hoax van klimaatverandering” noem.

Professor Plimer wees erop dat het klimaat op aarde door de geschiedenis heen is veranderd, vaak zeer snel en dramatisch.

Hij ging verder met erop te wijzen dat de zeespiegel snelle dramatische stijgingen van 15 meter heeft gezien, continenten bewegen, de aardas elke 40.000 jaar verandert en elke 21.000 jaar schommelt.

Kooldioxide is niet gevaarlijk voor de mens, het is eerder noodzakelijk om het leven op aarde in stand te houden.

We zouden ook kunnen zeggen dat professor Pliner ons vanuit zijn perspectief een glimp heeft gegeven van een perfect universum dat geen fouten maakt. Wij zijn degenen die misleid zijn.

Momenteel bevinden we ons in een interglaciale fase van een grotere opwarmingsperiode

Binnen deze enorme opwarmingscyclus van miljoenen jaren zijn er veel kleinere cycli van opwarmings- en afkoelingsperioden.

Het meest interessante waar hij echter op wees, was het verband tussen het menselijk bewustzijn en klimaatverandering. Dit is een onderwerp dat ik al jaren in veel verschillende vormen bespreek.

Verschillende klimaten hebben het menselijk bewustzijn beïnvloed, mogelijk al sinds de aarde bestaat.

Als het klimaat afkoelt, worden mensen rusteloos. Migratie neemt toe, oorlogen gaan gepaard met koude periodes, de voedselketen wordt onderbroken door een toename van misoogsten, economische tegenspoed wordt wijdverbreid.

Wat ik je zojuist heb verteld, is het menselijke gedrag van de “sheeple”, de niet-ontwaakte mensen die hun leven leiden vanuit een reactionaire plaats, in plaats van vanuit een plaats van co-creatie. Omdat er in zulke tijden altijd iets interessants gebeurt:

Terwijl de meerderheid van de mensen in paniek raakt, gedijen er maar weinig

Net zoals er natuurlijke cycli van klimaatverandering zijn, zijn er natuurlijke menselijke evolutiecycli. De twee werken samen in een diep verweven netwerk.

Hier is de tiebreaker om mee naar huis te nemen

Naarmate het menselijk bewustzijn zich uitbreidt, verandert de manier waarop ze zich verhouden tot hun omgeving. Mensen hebben de laatste paar duizend jaar in slachtoffermodus geleefd. We zijn het slachtoffer geworden van het klimaat, niet omdat slachtofferschap in onze aard zit, maar omdat we de onderlinge samenhang van dingen niet volledig hebben kunnen begrijpen.

Het militair-industriële complex heeft er alle belang bij om u te vertellen dat de opwarming van de aarde het einde van de wereld zal betekenen, u bent bedrogen!

Iemand verdient veel geld aan jouw onwetendheid

Ik vertel je dit zodat je je eigen onderzoek kunt doen. Geloof niet blindelings alles wat je wordt verteld. Je geeft je kracht weg en vertraagt ​​je evolutie naar zelfverwezenlijking.

De grote klimaathoax is een van de grootste grappen die er zijn die ten koste van jou wordt uitgespeeld.

Mercedes Oestermann v. Essen is een bekende succescoach en de maker van HOLISTIC Feng Shui, een compleet programma voor persoonlijke ontwikkeling en succes dat vernieuwing en regeneratie in uw geest, lichaam en omgeving brengt met innovatieve en unieke strategieën.

Prachtige plek

om te bezoeken!

Alles over Afsluitdijk

Al bijna 90 jaar beschermt de Afsluitdijk ons tegen de kracht van het water.
Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk willen de dam de komende jaren af hebben, zodat deze in de toekomst gebruikt kan worden. Al 90 jaar beschermt de Afsluitdijk ons tegen de kracht van de rivier.

Als alles is gezegd en gedaan, wordt de Afsluitdijk verhoogd en van een nieuwe verflaag voorzien. Aan de randen van de dijk zetten we 75.000 ultramoderne betonblokken van zo’n 6,5 duizend kilo per stuk. Met deze blokken, die bij storm de golven breken, blijft de opmerkelijke eenvoud van de dijk behouden
Door de kilometerslange meanderende loop van de rivier kunnen vissen direct door de Afsluitdijk zwemmen. Om de verbinding IJsselmeer-Waddenzee weer te openen, wordt innovatief gewerkt. We verwachten dat deze rivier in de toekomst door miljoenen trekvissen zal worden gebruikt, waaronder zeeforel, zalm, rivierprik, paling en bot. Zorg dragen voor het milieu

Afsluitdijk

4/5